Jag är uppvuxen på gården där det har funnits djur sedan 1700-talet.
När min pappa gick bort avvecklades mjölkproduktionen och jag tog över gården.
Då det inte fanns något intresse av närliggande gårdar att arrendera marken, funderade jag på vad jag skulle kunna utnyttja den till.
En arbetskamrat, som var väldigt intresserad och kunnig inom näringsrik mat, tyckte att jag skulle börja med gräskött.
Gräskött är mycket nyttigare än allt annat kött i och med att korna inte får äta något kraftfoder.
Jag funderade fram och tillbaka och kom fram till att prova konceptet.
2006 började försäljningen av de första köttlådorna!

Följ oss gärna på sociala medier: